TB járulék 2023 összege és TB fizetés egyénileg 2023: mennyi a TB járulék összege 2023-ban?


Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 2023: hogyan történik a TB fizetés saját magam után 2023-ban? TB járulék fizetése egyénileg, saját jogon 2023: mennyi az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2023-ban, ha az is szeretne egészségügyi ellátást kapni, aki nem biztosított? TB naptár 2023: mennyi a TB járulék (eü. járulék) 2023. évi, havi és napi összege? A TB fizetés történhet online vagy átutalással, de érdemes visszamenőleg is ellenőrizni, hogy rendben kifizetésre került-e az összeg.Minden hasznos tudnivalót összegyűjtöttünk a TB egyénileg történő fizetéséről, és az egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összegének 2023-ban aktuális mértékéről. Arról is szót ejtünk, hogy hogyan kell bejelentkezni a TB járulék (eü. járulék) fizetése alá, ahhoz milyen iratok és dokumentumok szükségesek. Általában minden évben változik a TB járulék (hivatalos nevén az egészségügyi szolgáltatási járulék) összege, így 2023-ban is kicsivel többet kell az egészségügyi kasszába befizetnie azoknak, akik egyénileg fizetik hónapról-hónapra a saját TB-jüket. A TB járulék 2023-ban havonta 9.600 forint (280 forint/nap), melynek havi díja pontosan 1.350 forinttal több, mint amennyit a tavalyi évben kellett fizetni (2022-ben 8.250 forint forint volt a TB járulék mértéke).

Magyarországon minden állampolgárnak kötelessége saját magának fizetni a TB járulékot abban az esetben is, ha nincsen munkahelye, vagyis nem biztosított (és nem is jogosult egyéb szociális rászorultsági okok miatt egészségügyi ellátásra). Természetesen aki dolgozik, attól a munkáltató automatikusan vonja minden hónapban a TB járulékot 2023-ban is, de a kismamák ellátásaiból is levonják az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét, a nyugdíjasoknak pedig szintén nem kell külön fizetni.

A TB járulék fizetésének kötelezettsége az egészségügyi kockázatközösségben gyökerezik, vagyis mindenkinek fizetnie kell vagy saját jogon, vagy a munkáltatója által a TB-t. Természetesen ezért cserébe az állami egészségügyi intézményekben teljes körű egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére lesz jogosult. Azonban az egészségügyi járulék fizetését belföldi állampolgárként nem lehet megtagadni vagy felfüggeszteni. Belföldi állampolgárnak az a személy számít, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik.

Ha valaki munkanélkülivé válik, akkor ezáltal már nem jogosult egészségügyi ellátásra. A munkahely elvesztésekor a felmondás utáni naptól kezdődően TB járulék fizetésére van kötelezve minden magyar állampolgár, ezt pedig tizenöt napon belül kötelessége bejelenteni az adóhatósághoz. Mivel az elbocsátás bárkit váratlanul is érhet, ezért úgynevezett passzív jogon még 45 napig mindenki jogosult egészségügyi ellátásra, azonban a 46. naptól már valóban nem látják el semelyik hazai egészségügyi intézményben. Vagyis el kell kezdenie fizetni a TB járulék havi összegét. Ha valaki álláskeresési járadékot igényel, akkor viszont kilencven napig nem kell külön TB-t fizetnie.

TB fizetés egyénileg 2023

A TB fizetést egy adatlap beküldésével lehet kezdeményezni bármely magyarországi adóhivatalnál. A megfelelően kitöltött T1011 dokumentumot az adóhatósághoz kell eljuttatni, ezáltal pedig a TB járulék egyénileg történő fizetésére lesz jogosult 2023-ban is a kérdéses személy. A TB fizetéshez történő bejelentkezéshez szükséges a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adóigazolvány, valamint természetesen a TAJ kártya is.

A TB járulék összege 2023-ban 9.600 forint, ezt minden hónap tizenkettedik napjáig szükséges a megadott számlaszámra elutalni vagy befizetni. Ha valaki számára rendkívül nagy anyagi megterhelést jelent a TB járulék egyénileg történő fizetése, akkor helyette más állampolgár, intézmény vagy vállalkozás is fizetheti a TB-t, de erről szintén tájékoztatni kell az adóhatóságot is.

Létezik TB járulék fizetési mentesség is, mely azoknak a rászorultaknak jár, akiknek a havi jövedelme családjukat tekintve összesen nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 120 százalékát (2023-ban a 34.200 forintot), vagy ha egyedül élnek, akkor havi jövedelmük nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 150 százalékát (2023-ban a 42.750 forintot), és semmilyen vagyonnal nem rendelkeznek sem ők, sem a családjuk. A TB fizetés alól mentességet az illetékes járási hivatalban lehet igényelni, melyről egyénileg döntenek a hivatalban.

Ha valaki több hónapig vagy még tovább munkanélküliként élt, ezért bejelentkezett a TB járulék fizetése alá, de szerencsés módon talált magának állást, akkor kijelentkeznie már nem kell a kötelezettség alól. A munkába állás már automatikus járulék fizetést jelent, és az egyéni fizetés általa automatikusan megszűnik, nem történhet meg a dupla TB járulék fizetés esete.

Elvileg a jogszabályi rendelkezések alapján a fizetés nélküli szabadság idejére nem jár egészségügyi ellátás az állampolgároknak, és ezen időszak alatt fizetni is kellene egyénileg a TB járulékot, azonban ez a szabály teljesen életszerűtlen és egyúttal betarthatatlan is. Annak a fiatal anyukának azonban fizetés nélküli szabadság ideje alatt sem szükséges TB-t fizetnie akinek jár a CSED, GYED vagy a GYET. Mindemellett folyamatosan, évről-évre emelték a TB járulék fizetendő összegét.

TB fizetés munkanélküliek által 2023

90 napig jár mindenkinek az munkanélküli segély 2023-ben is, melyből a TB járulékot is levonják, így erre az időszakra nem kell TB-t fizetni külön. De aki 90 nap után is munkanélküli, és már nem jogosult álláskeresési járadékra 2023-ban, annak mindenképpen figyelnie kell arra, hogy addig amíg állást keres, szükséges fizetnie a TB járulék havi összegét.

Magyarországi lakhellyel rendelkező személyeknek kötelező módon kell fizetni a TB járulék abban az esetben is, ha még sohasem volt munkájuk. Ha valaki úgy dönt, hogy külföldön vállal munkát, akkor érdemes itthon kijelentkeznie a TB járulék fizetésének kötelezettsége alól, hogy csak a külföldi országban fizesse az egészségügyi hozzájárulást.

Sőt, évekre visszamenőleg is kiszabhatja az adóhatóság a be nem fizetett TB járulék teljes összegét, melyről bármikor értesülhet, így a meglepődött állampolgároknak hirtelen jelentős fizetési kötelezettségük keletkezhet. Vagyis érdemes inkább fizetni a TB-t, mintsem abba reménykedni, hogy a nem-fizetés nem fog évek múlva sem kiderülni.

frrás: officina.hu

https://officina.hu/gazdasag/285-tb-jarulek-tb-fizetes-egyenileg


2023-03-01 22:11