A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolásról


A személyi kedvezmény a személyi jövedelemadó összevont adóalapjából vehető igénybe. A háziorvosoknak, szakorvosoknak, az előző évi kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról kell elektronikusan adatot szolgáltatniuk a NAV-nak. A személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük a NAV-hoz, azt csupán meg kell őrizniük az elévülési idő végéig. Személyi kedvezményre az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved és erről orvosi igazolással rendelkezik, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, ilyenkor a jogosultságot az ellátásról szóló határozattal lehet igazolni. A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.

Az orvosi igazolás kötelező tartalmi elemei:

 -          a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és születési ideje, anyja születési családi és utóneve), lakóhelye, adóazonosító jele,

-          az igazolás alapjául szolgáló szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma,

-          a fogyatékos állapot kezdő időpontja,

-          a súlyos fogyatékosság jellege (végleges vagy ideiglenes),

-          ideiglenes igazolásnál annak hatálya,

-          az igazolás kiállításának dátuma,

-          az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása.

Azoknak az orvosoknak, szakorvosoknak, akik személyi kedvezményre jogosító igazolást állítottak ki, erről adatot kell szolgáltatniuk. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es nyomtatvány a K51 - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) linkről letölthető, és kizárólag elektronikusan nyújtható be.

forrás: NAV

www.nav.gov.hu


2023-02-03 16:04