Üdülési támogatás fogyatékossággal élők számára


A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – fogyatékossággal élők számára pályázatot hirdet az Erzsébetprogram keretében.A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak. Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

www.erzsebetprogram.hu


2015-03-26 20:16