Civilek! - Minden, amit tudni kell a közhasznúsági kérelem beadásáról


A 2012. előtt is közhasznú státuszban volt civilszervezeteknek újra kell kezdeményezniük a közhasznúságot. Még hétfőn is feladható a megújításhoz szükséges két csomag, mivel 31-e nem hétköznapra esik. Kérdés, hogy mit kell kitölteni és hogyan? Ehhez nyújtunk segítséget.Az érintett civil szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhetnek változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó törvényszék előtt, tehát a törvényszékhez (címeiket lásd lent) kell küldeniük az egyik levelet. 

Ha bármilyen határidő hétvégi pihenő-, illetve pirosbetűs ünnepnapra esik, akkor a határidő az azt követő első munkanap, a feladás dátuma tehát a május 31-ei határidő ellenére lehet június 2-a.

A változásbejegyzési eljáráshoz ezt az űrlapot kell kitölteni. (A kitöltéshez a cikk végére csatoltunk egy útmutatót.)

Az űrlapon kívül az alapszabályt és az utolsó két beszámolót mindenképp küldjük be a nyilvántartó törvényszékhez, valamint egy nyilatkoztat arról, hogy a vezető tisztségviselő(k) nem esik/esnek az Ectv.-ben meghatározott kizáró ok alá (ehhez is csatoltunk egy mintát, lásd lent.) A kiizáró okokat a civiltörvény 39. §. 84. bekezdése írja le, eszerint nem lehet vezető tisztviselő közhasznú szervezetben az, aki a korábbi három évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely adótartozást hátrahagyva jogutód nélkül szűnt meg, vagy amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, vagyamelynek adószámát felfüggesztette vagy törölte.

A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az Ectv.-ben foglalt követelmények teljesítése a letétbe helyezett beszámolókból megállapítható és a létesítő okirat tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket.

A bíróság a beszámolók, és a bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat alapján dönt a szervezet közhasznúvá minősítéséről, ebben az esetben az eljárás során hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs helye. (Forrás: A Gyulai Törvényszék tájékoztatóa a közhasznúságról) Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket, a kérelemhez csatolni kell változásbejegyzés iránti kérelemnyomtatványt, a létesítő okirat módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A kérelemhez a belső szabályzatot is csatolni kell, ha törvény alapján a szervezet szabályzatot készített.

A másik feladat: az Országos Bírósági Hivatalnál (OBH)-hoz kell letétbe helyezni az érintett szervezetnek a 2012. és a 2013. évi beszámolóját - ez a is a közhaszúság feltétele. Ez azt jelenti, hogy postázni kell a beszámolókat erre a címre: Országos Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.

A beszámoló megküldésekor figyelni kell arra, hogy az OBH csak az eredeti, a képviselő által szabályszerűen aláírt és keltezéssel ellátott  OBHGEPI_pk141.jar, illetve OBGEPI_pk142.jar. formájú nyomtatványt tudja kezelni (A nyomtatványok letölthetők innen). A közhasznú szervezeteknek a OBGEPI_pk142.jar elnevezésű űrlapra van szükségük, mivel a közhasznúság feltétele a kettős könyvvitel vezetése is.

De még mielőtt letöltenénk ezeket, ha nincs még installálva, előbb az Általános Nyomtatványkitöltő Keretrendszer keretprogramját kell telepíteni. (Letölthető innen

A két levélcsomagot célszerű ajánlva, tértivevénnyel postázni, ezzel igazolható a megküldés időpontja is, az ajánlott szelvényt és a tértivevényt pedig javasolt megőrizni.

További információk

A beszámolók beadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ide kattintva találja

TOVBBI FONTOS HATÁRIDŐK CIVILEKNEK JÚNIUS 2-ÁN! (TAO, KSH, 1%)

MIKOR LEHET KÖZHASZNÚ EGY CIVILSZERVEZET?

Nyilvántartó törvényszékek címei:

(Hasznos Hírek)
 
.
Kapcsolódó dokumentumok:

2014-05-30 16:51